عملکرد سیستم خنک کننده در هر دو حالت عمودی و افقی پلی استیشن 5 یکسان است | زومجی