رویداد Fight or Fright مجددا در اختیار کاربران Apex Legends قرار می‌گیرد | زومجی