هیدئو کوجیما در حال ساخت یک بازی جدید است؛ استخدام نیروی جدید | زومجی