سونی نشان تجاری Soho Engine را ثبت کرده است | زومجی