یک شئ پرنده مرموز و ناشناخته در بازی Apex Legends ظاهر شده است | زومجی