تعداد بازیکنان Battletoads در عرض دو ماه به یک میلیون نفر رسیده است | زومجی