فروش کنسول پلی استیشن 4 از مرز ۱۱۳ میلیون واحد گذشت | زومجی