بازی Cyberpunk 2077 از رویداد The Game Awards 2020 حذف شد