ساخت Beyond Good & Evil 2 باوجود جدایی کارگردان به خوبی پیش می‌رود | زومجی