بازی Call of Duty: Warzone از زمان عرضه تاکنون بیش از ۸۰ میلیون بار دانلود شده است | زومجی