بازی The Dark Pictures: House Of Ashes با تریلری معرفی شد؛ انتشار در سال ۲۰۲۱ | زومجی