ارتقاهای نسل نهمی Fortnite شامل لود سریع و 60FPS Split-Screen است