بازی Starfield حالت چندنفره نخواهد داشت؛ انتشار اطلاعات جدید | زومجی