فروش بازی Animal Crossing: New Horizons از مرز ۲۶ میلیون نسخه عبور کرد | زومجی