بازی Super Mario 3D All-Star بیش از ۵.۲۱ میلیون نسخه فروش داشته است | زومجی