باتری دوال‌ سنس ظاهرا در Astro’s Playroom دو ساعت دوام می‌آورد | زومجی