تاریخ انتشار فصل چهارم Tekken مشخص شد؛ نمایش محتوا در تریلر جدید بازی | زومجی