پشتیبانی Doom Eternal از Backward Compatibility در روز اول عرضه کنسول های نسل بعد | زومجی