اندازه پلی استیشن 5 در طراحی اولیه آن بزرگتر از محصول نهایی بود | زومجی