زمان اعلام فهرست نامزدهای گیم اواردز 2020 مشخص شد | زومجی