تعداد بازیکنان Marvel’s Avengers در استیم ۹۶ درصد کاهش پیدا کرده است | زومجی