تریلر هنگام عرضه‌ The Pathless گیم‌ پلی و حال ‌و ‌هوای آن را نشان می‌دهد | زومجی