کنسول نینتندو سوییچ در آمریکا بهترین عملکرد خود طی ماه اکتبر را رقم زد | زومجی