Xbox Series X/S و Call of Duty جدید در مصرف پهنای باند بریتانیا رکورد زدند | زومجی