تعداد بازیکنان Assassin's Creed Valhalla در زمان عرضه دوبرابر نسخه Odyssey بوده است | زومجی