سازندگان XIII Remake انتقادهای وارده به مشکلات فنی بازی را قبول دارند | زومجی