مادربردهای Z690 بایواستار در جدیدترین سری VALKYRIE و RACING معرفی شدند