عملکرد بهتر چیپست M1 Max و M1 Pro در پردازش تک رشته ای نسبت به رقبای قرمز و آبی