پاسخ AMD به معماری هیبریدی اینتل با هسته جدید Dense با تمرکز بر عملکرد چند رشته‌ای