یک سوم بازار پردازنده های x86 در اختیار AMD – الدر لیک تیم قرمز را متوقف می‌کند؟