بررسی اولیه Core i5 12400F – در سطح 5600X با نصف قیمت