قیمت پردازنده های Alder Lake غیر K در خرده فروشی کانادایی – کمی گران‌تر از انتظارات