ساخت پاوربانکی در اندازه چمدان برای خودروهای برقی | ایتنا