اطلاعات جدید از مادربردهای B660 ایسوس – خبری از PCIe Gen 5.0 نیست!