سرایت استخراج رمز ارز به پردازنده های AMD – استخراج از L3 cache