کاخ سفید اینتل را از افزایش تولید تراشه در چین منع کرد | ایتنا