آینده PC به Arm گره خورده – کوالکام با طراحی Nuvia وارد بازی می شود