گزارش مالی سه ماهه سوم انویدیا منتشر شد – انویدیا همچنان در حال رشد