اتمام موجودی حافظه‌های DDR5 در بسیاری از مراکز فروش جهان | زومیت