در سالگرد ورود گرافیکهای RTX 3000 و RX 6000، هنوز قیمت‌ها بیش از 2 برابر گرانتر