کوالکام عنوان Snapdragon 8 Gen 1 را به همراه زمان عرضه این پرچمدار تائید کرد