قطعات به نوبت – فروش کیت های DDR5 در eBay با قیمتی تا 2500 دلار