برتری Core i3-12100 مقابل رایزن 3 – اینتل رقابت بخش پائین رده را هم پیروز شد