زمان عرضه RX 6500 XT و RX 6400 – پایین‌ترین نمونه‌های RDNA 2