خبری از RTX 2060 12GB FE نیست – انویدیا به دنبال سود بیشتر