کوالکام تاریخ برگزاری رویداد بعدی خود را اعلام کرد | زومیت