مدیرعامل استودیو Gearbox: نسل نهم بزرگ‌ترین جهش تاریخ کنسول‌ها است | زومیت