سری اول SSDهای نسل بعد کمپانی وسترن دیجیتال به طور رسمی رونمایی شدند