شرکت آتاری به‌دنبال ساخت کنسول خانگی درکنار تولید رمزارز جدید | زومیت