تبدیل تخیل به واقعیت با سنسور 250 مگاپیکسلی کنون | ایتنا